Garanties

LIDERLIMP li garanteix una atenció personalitzada i continuada, el compliment amb tota la legislació vigent i una cultura integral de prevenció de riscos laborals.

-Pòlissa de responsabilitat civil:LIDERLIMP te subscrita amb una companyia d’assegurances d’acreditada solvència, una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura de 300.000 € que cobreix cada un dels serveis contractats.

-Compliment Normativa Laboral: LIDERLIMP  posa a disposició de totes les entitats clients els justificants de pagament a la Seguretat Social dels personal assignat.

Comments are closed.